Historisch Centrum Leeuwarden

Digitale periodieken - Historisch Centrum Leeuwarden

Welkom op de kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Centrum Leeuwarden

U kunt hier digitaal zoeken in de volgende bronnen:

’t Kleine Krantsje

De Leeuwarder publicist, liefhebber van lokale geschiedenis en uitgever Fenno Schoustra verzorgde van 1964 tot 1997 de uitgave van het populaire krantje. Het blad bracht verhalen en foto's van oud-Leeuwarden en haar bewoners. Om gezondheidsredenen moest Schoustra in 1997 stoppen. Schoustra begon in 1964 met 't Kleine Krantsje, nadat hij eerder met veel succes voor de het blad 'de Leeuwarder gemeenschap' historische verhalen over de stad had geschreven. 't Kleine Krantsje werd een groot succes en een begrip bij veel (oud-) Leeuwarders. Het aantal abonnees groeide uit naar een aantal van 10.000 in het laatste jaar. De werkelijke lezerskring was nog veel groter, want de krant werd door veel abonnees doorgegeven aan oud- Leeuwarders waar ook ter wereld.

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden

Vanaf 1865 tot en met 2007 werden de raadsverslagen van de gemeente gedrukt. Deze gedrukte raadsverslagen zijn door het HCL en de Griffie van de gemeente gedigitaliseerd en digitaal doorzoekbaar gemaakt.

Raadsverslagen van de voormalige gemeente Boarnsterhim

De raadsverslagen van de voormalige gemeente Boarnsterhim zijn over de periode 1984 tot en met 2013 gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt.

Tijdschrift Leovardia

Het tijdschrift Leovardia verschijnt drie maal per jaar en is een uitgave van het Historisch Centrum Leeuwarden en Aed Levwerd.

Disclaimer:

Niets van deze Leovardia’s mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Aed Levwerd (en in sommige gevallen van de auteur, het HCL en/of andere rechthebbenden).

De redactie van Leovardia heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van al het gebruikte beeldmateriaal en als bron te vermelden. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat met hem/haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met het bestuur van Aed Levwerd (secretariaat@aedlevwerd.nl).