Historisch Centrum Leeuwarden

DIGITALE PERIODIEKEN HISTORISCH CENTRUM LEEUWARDEN

Welkom op de kranten- en periodiekenviewer van het Historisch Centrum Leeuwarden
U kunt hier digitaal zoeken in de volgende bronnen:

'T KLEINE KRANTSJE

De Leeuwarder publicist, liefhebber van lokale geschiedenis en uitgever Fenno Schoustra verzorgde van 1964 tot 1997 de uitgave van het populaire krantje. Het blad bracht verhalen en foto's van oud-Leeuwarden en haar bewoners. Om gezondheidsredenen moest Schoustra in 1997 stoppen. Schoustra begon in 1964 met 't Kleine Krantsje, nadat hij eerder met veel succes voor de het blad 'de Leeuwarder Gemeenschap' historische verhalen over de stad had geschreven. 't Kleine Krantsje werd een groot succes en een begrip bij veel (oud-) Leeuwarders. Het aantal abonnees groeide uit naar een aantal van 10.000 in het laatste jaar. De werkelijke lezerskring was nog veel groter, want de krant werd door veel abonnees doorgegeven aan oud- Leeuwarders waar ook ter wereld.

TIJDSCHRIFT LEOVARDIA

Het tijdschrift Leovardia verschijnt drie maal per jaar en is een uitgave van het Historisch Centrum Leeuwarden en Aed Levwerd.

LEEUWARDER GEMEENSCHAP

Het maandblad De Leeuwarder Gemeenschap verscheen voor het eerst op 1 mei 1952 en was een uitgave van de speciaal daartoe in het leven geroepen gelijknamige stichting. Hoofdredacteur was het toenmalig hoofd  van de afdeling Voorlichting van de gemeente Leeuwarden, de oud-journalist van het Vrije Volk, Wiebren Hendrik Kuipers, tevens auteur van het boek Leeuwarden 1965-1980.

RAADSVERSLAGEN VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN

Vanaf 1865 tot en met 2007 werden de raadsverslagen van de gemeente gedrukt. Deze gedrukte raadsverslagen zijn door het HCL en de Griffie van de gemeente gedigitaliseerd en digitaal doorzoekbaar gemaakt. Het gaat zowel om de notulen als om bijlagen en schriftelijke vragen.

RAADSVERSLAGEN VAN DE VOORMALIGE GEMEENTE BOARNSTERHIM

De raadsverslagen van de voormalige gemeente Boarnsterhim zijn over de periode 1984 tot en met 2013 gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt. Het gaat om de vergaderstukken en de bijlagen.

RAADSVERSLAGEN IDAARDERADEEL

De raadsverslagen van de voormalige gemeente Idaarderadeel zijn over de periode 1935 tot en met 1983 gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt.

BESLUITEN LEEUWARDEN 1811-1850

Deze toegang, oorspronkelijk gepresenteerd als papieren index op de besluiten van respectievelijk Maire, de colleges van Burgemeesteren (1816-1824) en Burgemeester en Wethouders (1824-1850) alsmede de onderscheidene volksvertegenwoordigingen binnen het gemeentebestuur (1811-1850), is tot stand gekomen in de jaren 1957-1980 door de inzet van oud-medewerker drs. Jan de Roos (1902-1986).

De raadsverslagen van de voormalige gemeente Leeuwarderadeel zijn over de periode 1945 tot en met 2017 gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt.

DISCLAIMER:

Niets van deze Leovardiaís mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Aed Levwerd (en in sommige gevallen van de auteur, het HCL en/of andere rechthebbenden). De redactie van Leovardia heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van al het gebruikte beeldmateriaal en als bron te vermelden. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat met hem/haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met het bestuur van Aed Levwerd.