GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 21 augustus 1992. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 1 september 1992 om 19.30 uur in bet gemeentebuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, B.G. Holtrop. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 23 juni 1992. 2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 7 juli 1992. 3. Ingekomen stukken. 4. Mededelingen. 5. Voostel tot het wijzigen van een straatnaam te Nes. 6. Aanbieding rekeningen 1991 van - Grondbedrijf - Sporthal-zwembad "De Twine" en - Algemene Dienst 7. Voorstel tot het garanderen van een geldlening. 8. Voorstel tot wijziging van de verordening van de commissie voor beroep- en bezwaarschriften. 9. Voorstel tot vaststelling van de verordening op de vertrouw enscommissie in verband met de vervulling van de functie van burgemeester. 10. Voorstel tot vaststelling van een profielschets van een nieuwe burgemeester (wordt nagezonden) 11. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van een bouwplan van mevrouw J.B.H. Strampel-Joustra te Vries. KHBRW034/H/7

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1992 | | pagina 1