GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 2 september 1992 Hierdoor nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, die zal worden gehouden op maandag 7 september 1992 om 19.30 uur in bet gemeentebuis te Grou in aanwezigheid van de Conmissaris der Koningin in de provincie Friesland. De loco-burgemeester van Boarnsterhim, (mevr bui Agenda 1. Profielschets nieuwe burgemeester. 2. Mededelingen. AÎBR36DI/H/1A

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1992 | | pagina 1