GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. Grou, 22 mei 1996. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een voortgezette vergade ring van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op donderdag 30 mei 1996 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, Y. Dijkstra. AGENDA: 26. Voorstel inzake meerjarenbeleid Wet voorzieningen gehandicapten. 27. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de vervanging van de verlichtingsarmaturen in sporthal "De Twine" te Grou. 28. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de Zwin-Zwetteverbinding. 29. Voorstel tot vaststelling van de meerjarenprogramma's van het Besluit Rijkssubsidiƫring Restauratie Monumenten voor het finan cieringsjaar 2002. 30. Voorstel tot aanpassing van scholen te Wergea in verband met fusie. De raadsvergadering wordt uitgezonden door de Boarnsterstim op 105.6 Mh. van de F.M. band en op 96.1 Mh. kabel. Af.KNDA /0 /H /HAINJEA 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1996 | | pagina 1