GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim Grou, 27 maart 1998. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 7 april om 20.00 uur in het gemeentehuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, Y. Dijkstra. AGENDA 1. Voorstel tot benoeming van een gemeentesecretaris. (Wordt nagezonden) 2. Voorstel tot vaststelling van de jaarstukken 1997. SBAGDA.RA/0/IZ/B0SMAS/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1998 | | pagina 1