GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim Grou, 3 april 1998. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 14 april 1998 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, Y. Dijkstra. AGENDA 1. Beëdiging van de leden van de raad. 2. Verkiezing van de wethouders. 3. Voorstel tot benoeming van leden van (raads)commissies, bestuurs organen van gemeenschappelijke regelingen. De raadsvergadering wordt uitgezonden door De Boarnsterstim op 105.6 Mh. van de F.M. band en op 96.1 Mh. kabel. SBAGENRA/0/IZB 0SMAS1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1998 | | pagina 1