GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boamsterhim. Grou, 6 november 1998. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 17 november 1998 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, Y. Dijkstra. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 27 oktober 1998. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel inzake verkoop aandelen Frigem. 4. Voorstel met betrekking tot bodemverontreiniging De Baai te Grou. 5. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 6. Voorstel tot uitvoering Staandemast-route Grou - Leeuwarden. De raadsvergadering wordt uitgezonden door de Boarnsterstim op 105.6 Mh. van de F.M. band en op 96.1 Mh. kabel. SBAGEN.RA/O/IZ/B0SMAS/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1998 | | pagina 1