Ter inzage liggende stukken: Investeringsplan 2000, onderdeel materieel WWR (is bijgevoegd). Burgemeester en wethouders de loco-secretaris, C.l. Koffeman de gemeente Boarnsterhim, de burgemeester, Y. Dijkstra 2/2 Pagina 2 raadsvoorstel vervaning mini pu/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 33