- 2 - TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Verordening,benoemingsbesluit en financiële regeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Boarnsterhim, de secretaris, de burgemeester, R.P. van der Starre. Y. Dijkstra. voorstel.verordening concurrentie WIW.doc/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 51