Qrou' 12FEB. 2002 o-WU"j'zX.b cblr rvw>( Aan de leden fan de gemeenteraad Onderwerp: raadsvergadering op 13 maart 2002. Geachte leden, Op 14 maart aanstaande zal de nieuw gekozen gemeenteraad van Boarnsterhim voor de eerste keer bij elkaar komen en geïnstalleerd worden. Hieraan voorafgaande zal het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden in een raadsvergadering moeten plaatsvinden. De wettelijk aangewezen datum daarvoor is 13 maart aanstaande. De aanvangstijd is 20.30 uur. In deze vergadering zal ook afscheid worden genomen van de niet in de nieuwe raad terugkeren de raadsleden. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid onder het genot van een hapje en een drankje op een informele wijze afscheid te nemen van de vertrekkende raadsleden. De agenda voor de vergadering zal u begin maart worden toegestuurd. Met vriendelijke groet, De burgemeester van de gemeente Boarnsterhim, (Y./Dijkstra)

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2002 | | pagina 1