Communicatie: De wijzigingen worden bekendgemaakt. Raadscommissie(s) De voorzitter van de commissie heeft geconcludeerd dat het voorstel een A-stuk is. Bijlagen: Verordening boete WIN en artikelsgewijze toelichting (is meegestuurd naar de commissieleden) Ter inzage: Verordening boete WIN en artikelsgewijze toelichting Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, 6 juli 2004. De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de vice-voorzitter, (M. Frensel) (J- Roorda) Pagina 2 09. advies, boete win/12

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 33