Pagina 3 Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, 6 juli 2004. De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, vice-voorzitter, (M. Frensel) Ftoorda) Kopie aan:Mid-JZ-mg 08. raadsvoorstel adv. bezw. Fokkema, J./jzmg/3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 36