Ter inzage: -aanschrijving d.d 30 december 2002 -bouwaanvraag en bouwtekening d.d 21 januari 2003 -advies Hûs en Hiem -foto en situering van de bouwwerken -relevante bestemmingsplanvoorschriften en kaart Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, 6 juli 2004. De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de vice-voorzitter, (M. Frensel) (j. Roorda) Kopie aan: ro(rm). Pagina 3 13. rorm410 aanvraag bouwvergunning Grousterdyk 1 te Jirnsum/rowj/3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 43