Communicatie: Het besluit wordt in Op 'e Hichte en de Staatscourant gepubliceerd. Er bestaat een mogelijkheid om binnen zes weken bezwaar te maken tegen het nemen van een voorbereidingsbesluit. Bijlagen: Niet van toepassing Ter inzage: Bijbehorende voorbereidingsbesluittekeningen Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, 6 juli 2004. De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de vice-voorzitter, (M. Frensel) (J. Roorda) Kopie aan: ro(rm). Pagina 2 voorbereidingsbesluit juni 2004 (2)/rojb/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 45