Communicatie: Het besluit wordt opnieuw in Op 'e Hichte en de Staatscourant gepubliceerd, met een rectificatie van de datum van inwerkingtreding. Er bestaat een mogelijkheid om binnen zes weken bezwaar te maken tegen het nemen van een voorbereidingsbesluit. Bijlagen: Niet van toepassing Ter inzage: Bijbehorende voorbereidingsbesluittekeningen Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, 6 juli 2004. De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de vice-voorzitter, <M- Frensel) (j. Roorda) Pagina 2 15. voorbereidingsbesluit april 2004 (2)/rojb/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 47