.Múemeerm ézoarnsterhim ét h Vidtri^ - 2.-CT}. 5 Friesch Dagblad 27 januari 2006 EXTRA RAADSVERGADERING De gemeenteraad van Boarnsterhim komt bijeen voor een extra raadsvergadering op maandag 30 januari 2006. Agenda: 1. Opening. 2. Voorstel tot het vaststellen van het Visieplan Waterfront en het beschikbaar stellen van een krediet. 3. Sluiting. Grou, 26 januari 2006. De burgemeester van de gemeente Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. De vergadering vangt aan om 19.30 uur en wordt gehouden in de kantine van het gemeen tehuis, J.W. de Visserwei 10 in Grou. De vergadering wordt uitgezonden via de Boarnsterstim, Ether 105.6 Mhz-FM, kabel 96.1 Mhz-FM.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2006 | | pagina 1