BOARNSTERHIM gemeente Persbericht Aan vertegenwoordigers van de pers Betreft extra raadsvergadering Boarnsterhim 21 maart 2007 Datum 21 maart 2007 Het presidium van de gemeenteraad van Boarnsterhim heeft dinsdagavond 20 maart besloten tot het houden van een extra raadsvergadering op woensdag 21 maart 2007. In deze raadsvergadering wordt een voorstel behandeld over het nemen van een voorbereidings- besluit op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor het gebied Kleas- terwei te Nes. De raadsvergadering begint om 18.00 uur en wordt gehouden in de kantine van het "DFGG- gebouw", Oedsmawei 18, te Grou. Bijgaand treft u de agenda voor de raadsvergadering en het raadsvoorstel aan. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer M. Frensel, griffier, telefoon 0566-629396 of 06 - 23369952. persberichtextraraadsverg.21.03.07/ /1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 1