SÄÄCÄrr'r £rs£ïïste,,ingen Samenvatting 15' voortgangsrapportage uitvoering Staandemast route Bestuurlijke zaken U maart presenteert de provincie t, de jaanrergadenng van dorpsbelang We^ea de stand van Men m.b.t de om.ek.ing Planologie procedures Bestemmingsplanprocedures zitten in de afrondende fases. van State (geheeld). Voo^enS^^^ oonz'96" behandelin9en bii de Raad worden of er moet gewacht worden op de uitspraak van de RvS procedures doorlopen WnSShSÎ P'anSChadeClaim bezwaarprocedure (gemeente). Kosten van de claim 0.3 Grondaankoop Dit onderdeel is uit de samenvatting verwijderd. JBr. 11/6/2007). Voorbereiding len medio 2007 gereed zijn voor aanbesteding. besteksfase en ligt op schema. De bestekken zul- Uilgaande van 6aikoppeli"9 aan de de ProCadUre "«"herplaatsing vkrtter loopt o, wanneer de eigenaar bereid is Uitvoering stedingsvoordee! behaaW°Pn"en de Pa'ma Br89e 'S aanbesleed- s«art werk in maart 2007. Er is een licbt aanbe- aanbestedingsvoordeel behaald aanneemsom is gelijk aan de eerdere raming. Er is geen deel van de omleiding Wergea door de gemeente is nagenoeg gereed. Oplevering in het voorjaar 2007. Planning De vaanweg fe in april 2009 in gebruik (omleiding is bevaarbaar) weiyea en ae inpassing van de arken zijn in 2007 gereed. Kritieke pad Omleiding Wergea- begin 2008 aanbesteding begin 2009 kritieke werken gereed Conclusie ÄtZÄ ■"*"»-*9®en wins,,e bebaien. 11-06-2007 Pagina 1 van 4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 28