Versoberen en of extra financiering De kans op extra financiering van de deelnemende partijen - buiten de risicoregeling voor gemeente Boamsterhim en de provincie - is gering. Er is sprake van vaste bijdragen en geen indexering. Versoberen van het ontwerp kan bij enkele onderdelen. Kosten besparing ca. 0.3 min. Consequentie is afbreuk aan de optimale afmeting van de vaarweg en aan de kwaliteit van de infrastructuur. Dat kan leiden tot: o hogere onderhoudskosten o lagere bijdrage van Wetterskip en Rijkswaterstaat (gebaseerd op initiële plannen) o later alsnog moeten investeren in het optimaliseren van de vaarroute infrastructuur Bij Fonejachtbrug en Wartena in 2008 geen maatregelen treffen levert een geringe besparing, tenzij de verwachte schadeclaims van de chartervaart via een goed communicatietraject voorkomen worden. Dan is 0.15 min. uit te spa ren. 11-06-2007 Pagina 4 van 4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 31