Er is overleg gevoerd met: BOP Financiën: Niet van toepassing Uitvoering: Niet van toepassing HetTe^urtwordt in Op 'e Hichte gepubliceerd en tevens in de Staatscourant. Er bestaat de mo gelijkheid om binnen zes weken bezwaar aan te tekenen tegen het voorbereidingsbesluit. Bijlagen: Voorbereidingsbesluittekening. Ter inzage: Voorbereidingsbesluittekening. Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de voorzitter, drs. M. Frensel mr- p- Schadd-de Boer Pagina 2 1 02 '/pprfcr rndiiirjc,b("il'iit(;n wooniinpul';/rorir,/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 34