C GEMEENTEWERKEN BOARNSTERHIM C grens van het voorbereidingsbesluit Voorbereidingsbesluit voor het perceel: De Koffe te Grou (voormalige supermarktlocatie) Kadastraal bekend: Grou, Sectie A, nummer 4288 Schaal: 1 AOon Datum: Gewijzigd: Paraaf: Blad no.: Getekend: AdH 3-4-2000 AdH Gezien: Bestek no.: -A .-ïsoa--"- OostevQ0°sVaa s#/: SCALE 1 1.000 Kantooradres: J.W. de Visserwei 10 9001 ZE Grou Telefoon 0566429 393 Openingsuren: Dagelijks 09.00-12.30 Postadres: Postbus 40 9000 AA Grou 4288 4560 ia itt 4708 '597

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 38