M$m>, ,0 GEMEENTEWERKEN BOARNSTERHIM I V\ 1 Voorbereidingsbesluit voor het perceel: Tusken de Marren Kadastraal bekend: Schaal: 1: 5000 Datum: Gewijzigd: Paraaf:JS Blad no.: Getekend: JS 14-02-2006 Gezien: Bestek no.: v%. Kantooradres: J.W. de Visserwei 10 9001ZEGrou Telefoon 0566-629 393 Openingsuren: Dagelijks 09.00-12.30 Postadres: Postbus 40 9000AAGrou \N

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 41