j GEMEENTEWERKEN BOARNSTERHIM grens van het voorbereidinqsbesluit Vuurbereidingsbesluit voor de percelen: Prinses Wilheminastraat 1 (Kadastrale gemeente Grouw, Sectie A, nummers 3930, 6375) Oou Schaal: Gerekend Datum Gewijzigd ParaafrJW 01-06-2005 Gooien: Bestek no SCALE 1 1.461 K'aiiJcofadres: j w Jo Visserwei 10 9-JO' 'B Grotj Telefoon 0566-629 393 Openingsuren: Dagelijks 09.00-12.00 Postadres: Postbus 40 9000AAGrou Oosterhoufstragj 20 0 20 40 60 METERS t

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 44