llMUûûsEiml ëoarnsterhim GEMEENTEWERKEN ^SomeentrS^deRaa,, 11 i§g n 0a nsterhim rens van het voorbereiriinqgha.f^jt Voorbereidingsbesluit voor het perceel: Hat plangebied de kom van Grou Kadastraal bekend: Gemeente Boarnsterhim Sectie n.v.t. nr. n.v.t. Schaal: Oatum: Gewijzigd: Paraaf: Blad no.: Getekend: 10-03-2004 IbrS-Ob Gezien: (ankxradrex n 0560-629 393 Fostadrw Postbui 40 9000AA Qrou Bestek no.: J.W. da Vbsemel 10 Openingsuren: 9001 ZE Grou DagelWa 09.00-12.0Q

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 47