de nota zienswijzen "bestemmingsplan Akkrum-bedrijventerrein Spikerboor en Polsleatwei, partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied, dorpsvernieuwingsplan Akkrum-kom, wijzigingsplan ex artikel 11 WRO, geluidscontour bedrijventerrein"; de nota zienswijzen "bestemmingsplan Akkrum-bedrijventerrein Spikerboor en Polsleatwei, partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied, dorpsvernieuwingsplan Akkrum-kom, wijzigingsplan ex artikel 11 WRO, geluidscontour bedrijventerrein het ontwerp-bestemmingsplan "Akkrum bedrijventerreinen Spikerboor en Polsleatwei"; het ontwerp-bestemmingsplan "partiele herziening Buitengebied geluidszone industrielawaai Spikerboor en Polsleat; de ingediende zienswijzen; het beeldkwaliteitsplan "Akkrum Spikerboor". Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, ^e voorzitter, drs. M. Frensel mr- P- Schadd-de Boer Pagina 3 lei uitayo, i i 4. 3 07 v ^p.N'l'iP'1 !>*M"mirin'js|:l«in SpikHrbuor/rodb,?

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 50