Communicatie: Niet van toepassing Bijlagen: Niet van toepassing Ter inzage: Raadsbesluit van 19 september 2007 over het onderwerp 'Verplaatsen buitensport Grou'. Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de voorzitter, drs. M. Frensel mr. P. Schadd-de Boer Kopie aan: bp (mh); fin; Pagina 3 3 <;f3 r.i.ni'wt.rstH i.in/bopmh/3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 53