ONDERZOEK DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID BEGRAVEN ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN DEFINITIEF Mei 2007

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 56