Inhoudsopgave 1. Inleiding3 2. Capaciteit 2.1 Beleidskader4 2.2 Bestaande situatie 2.3 Voorstel5 2.4 Gevolgeng 3. Onderhoudsniveaug 3.1 Beleidskaderg 3.2 Bestaande situatie 3.3 Voorstelg 3.4 Gevolgen7 4. Dienstverlening bij begraveng 4.1 Beleidskaderg 4.2 Bestaande situatieg 4.3 VoorstelIQ 4.4 Gevolgen1q 5. Kostendekkendheid van de leges 5.1 Beleidskader11 5.2 Kostendekkingvarianten11 5.2.1 Bestaand beleid kostendekkend11 5.2.2 Bestaand en nieuw beleid kostendekkend12 5.2.3 Bestaand en nieuw beleid met jaarlijks tekort van 188.00012 5.2.4 Bestaand en nieuw beleid met jaarlijks tekort van 100.00012 2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 57