2. Capaciteit 2.1 Beleidskader Op dit moment kan iedereen in zijn eigen dorp begraven worden indien daar een gemeentelijke begraafplaats aanwezig is. Het huidige beleid is er op gericht deze mogelijkheid te blijven bieden. Enerzijds is dit beleid ongeschreven. Anderzijds heeft de raad nooit het besluit genomen om de capaciteit te beperken. Daarnaast zullen de burgers ook van de gemeente verwachten dat deze de mogelijkheid tot begraven in eigen dorp blijft bieden. Wettelijk gezien heeft een gemeente slechts de plicht om één gemeentelijke begraafplaats te hebben. Dit zou een andere beleidsrichting kunnen zijn waarop de gemeente zich kan richten. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door geen mogelijkheid meer te bieden tot begraven als een begraafplaats vol is. Op deze wijze wordt het aantal bruikbare begraafplaatsen steeds minder totdat er één overblijft. 2.2 Bestaande situatie Tot op heden kan iedereen begraven worden op iedere gemeentelijke begraafplaats. Deze voorziening stemt tot tevredenheid bij de burgers. Om te kunnen beoordelen in hoeverre wij deze mogelijkheid nog kunnen bieden, is de beschikbare ruimte en de behoefte in het onderstaande schema inzichtelijk gemaakt. De behoefte is bepaald op basis van de prognose van het verwachte aantal begrafenissen per dorp (zie bijlage bij het onderhoudplan). Locatie ruimtes Aantal graven beschikb behoefte Aldeboarn (nieuw) 1200 489 711 122 Akkrum 2100 2014 86 401 Aldeboarn (NH-kerk) 1200 1048 152 0 Grou 3100 2205 895 495 Jirnsum 800 593 207 108 Nes 1200 1069 131 0 Poppenwier 400 258 142 87 Raerd 1000 658 342 48 Reduzum 1100 477 623 100 Wergea 1200 971 229 134 Warten 1200 408 792 84 totaal 14500 10190 4310 1579 Uit het bovenstaande schema lijkt er voor de komende 20 jaar voldoende capaciteit op de begraafplaatsen aanwezig te zijn, met uitzondering van Akkrum. In de praktijk is echter een heel groot deel van deze capaciteit niet bruikbaar. De reden hiervoor is dat de afmetingen van de beschikbare graven te klein zijn. De mensen zijn in de loop van de tijd langer geworden waardoor de benodigde afmetingen van de graven ook groter zijn geworden. Voor verdere informatie zie paragraaf 4.18 van het onderhoudsplan voor begraafplaatsen. Dit heeft tot gevolg dat op de begraafplaatsen in Akkrum, Nes, Jirnsum en Wergea een tekort is aan beschikbare en bruikbare graven. 4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 59