Mefrou Esser (PvdA): Er zijn geen plafonds. Er moet tussen twee verdiepingen toch iets zijn? Bij zwembaden geeft het veel geluidsoverlast. De hear Hams (arsjitekt): Men maakt een plafond om bepaalde dingen zoals installaties niet te kunnen zien. Dat lost men nu op een andere manier op. De akoestische demping: Er komt een soort bekleding aan de onderkant van de vloer. Die is reflecterend qua licht en dempend qua ge luid. Het zwembad krijgt ook deze aanpak. Het is een beproefd concept. De hear Zijlstra (CDA): Is it giele en it rôze fan de gevels wol passend? De hear Hams (arsjitekt): Men onderzoekt nog de juiste aankleding van de gevel. Misschien is er nog een niveauverschil te realiseren. Op hoger niveau een plek om naar buiten te kijken. Daar zijn de kleine ruitjes voor. De kleuren staan nog niet vast. Er zal nog een compleet voorstel komen met een palet aan kleuren. Mefrou Meinderts (CDA): It is wichtich dat men op in wurkplak útsicht nei bûten hat. Wêrom dan sa min mooglik ruten yn de skoalle? De hear Hams (arsjitekt): De voorschriften moeten natuurlijk gerespecteerd worden. Er is een goede wisselwerking met buiten. Men is er iets terughoudend in om het meer te laten zijn. De ruimte is op zich licht genoeg. Het gaat om een mooie dosering van het licht. De hear Van der Sluis (VVD): Der is earder oer bepaalde bedraggen foar de skoallen praat. Wat foar ynfloed hawwe de plannen op de kosten foar de skoalle? Hy hie eins foarôf de finânsjes yn byld hawwe wollen. De hear Buiter: Het gaat nu niet zo zeer over de financiën. Men houdt evenwel continu rekening met de kosten. Er is een team dat heel scherp de bouwkosten in de gaten houdt. Mefrou Dekker (PvdA): Giet it oer libbene en deade bamboe? De hear Hams (arsjitekt): Men zou bamboe misschien kunnen gebruiken. Het andere materieel is 'waxed wood' (met was geïmpregneerd hout, zodat het op kleur blijft). Men onderzoekt hoe bamboe zich buiten goed houdt. Mefrou Dekker (PvdA): Sy hat seis sa'n muorre hân en dy waard tige smoarch. De hear Hams (arsjitekt): Alle aspecten moeten nog beoordeeld worden. Mefrou Rietveld (Jongereinried): Wordt er aan duurzame energie gedacht, zoals bijvoorbeeld zon necellen? De hear Hams (arsjitekt): Er zijn allerlei ideeën daarover de revue gepasseerd. Mefrou Dekker (PvdA): De opdracht is meijûn om duorsum te bouwen. Dat moat dan ek sa út- fierd wurde. De hear Hams (arsjitekt): Er wordt heel veel aandacht aan het energiegebruik van het gebouw besteed. Het gebouw zal heel goed geïsoleerd zijn en het licht zal ook heel effectief zijn. De hear Van der Meer (GB): Hij heeft één entree gezien. Is dat een centrale entree? Pagina 4 1 03 ferslach ried 22052007/absh/4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 6