bij de burgers. Dit in het licht van de landelijk heersende opvatting dat een begraafplaats er netjes hoort uit te zien. Daarnaast kan bij een goed onderhouden begraafplaats, wettelijke aansprakelijkheid bij schade op de begraafplaats voorkomen worden. Om opnieuw een opeenstapeling van achterstallig onderhoud te voorkomen stellen wij voor om het budget voor het regulier onderhoud te verhogen. Daarnaast stellen wij voor om de doorloop over de begraafplaats bij de NH-kerk niet meer mogelijk te maken door middel van het plaatsen van een hekwerk. Deze voorstellen zijn verder uitgewerkt in het onderhouds/financieelplan voor de begraafplaatsen. 3.4 Gevolgen Als eerste is het nodig om het budget voor het regulier onderhoud (werken derden) te verhogen met 25.210. Hiermee kan met name snoeiwerkzaamheden en verjonging van de beplanting worden uitgevoerd. Op deze wijze kan een opeenstapeling van achterstallig onderhoud voorkomen worden. Daarnaast is het nodig om diverse onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn onder te verdelen in de categorieën: Renovatie; - Baggeren; Onderhoudswerkzaamheden. Renovatie richt zich op het vervangen en verbeteren van bestaande elementen van de begraafplaatsen. Hierbij worden vooral de problemen aangepakt die zijn blijven liggen omdat er geen budget meer was om ze op te lossen. Daarnaast worden de paden die het meest aan groot onderhoud toe zijn vervangen door paden met een pénetratielaag. Dit is een onderhoudsarme constructie die tevens bijdraagt aan de vermindering van het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Baggeren richt zich op het realiseren van een goede doorstroming van de watergangen rond de begraafplaatsen. Daarnaast draagt voldoende waterdiepte bij aan een gezond waterleven. Onderhoud richt zich op met name op de periodieke onderhoudswerkzaamheden die voortvloeien uit de uitbreidingen. Het betreft vooral het onderhoud aan de nieuwe aanplant. Deze maatregelen zorgen er voor dat de beplanting bij de uitbreidingen een goede start krijgen. Het schilderen van het nieuwe hekwerk rond de oude begraafplaats te Aldeboarn, het schilderen van de publicatieborden en de begeleidingssnoei van nieuwe bomen in Warten vormen hierop een uitzondering. Deze maatregelen dienen ter voorkoming van achterstallig onderhoud. Hieronder volgt een kostenoverzicht van de maatregelen die nodig zijn. Een uitgebreide omschrijving van deze maatregelen staan in de desbetreffende paragraaf van het onderhoudsplan voor begraafplaatsen. Paragraaf Omschrijving Kosten Renovatie 5.5.1 Vervanqen baarhokje nw begraafpl Aldeboarn 8.629 5.5.2 Renovatie beplanting nw begraafpl Aldeboarn 78.204 5.6.1 Plaatsen hekwerk oude begraafpl Aldeboarn 16.894 5.7.1 Vervangen hulsthaag Grou 13.788 7

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 62