5.8.1 Schelpenpaden verv door penetratie Warten 11.102 5.8.2 Aanpassen beplantinq Warten 22.315 5.9.1 Schelpenpaden verv door penetratie Werqea 6.607 5.10.1 Vervangen leilindes Poppenwier 15.733 5.11.1 Schelpenpaden verv door penetratie Jirnsum 5.640 5.13.1 Schelpenpaden verv door penetratie Akkrum 15.630 5.14.1 Schelpenpaden verv door penetratie Reduzum 10.152 15.14.2 Vervangen haag Reduzum 10.546 15.15.1 Renovatie beplantinq Raerd 20.528 Subtotaal renovatie 235.768 Baggeren 5.5.3 Baggeren waterg nw begrpl Aldeboarn voorb 37.597 5.5.3 Baggeren waterg nw begrpl Aldeboarn uitv. 115.949 5.7.2 Baggeren waterganq Grou 38.209 5.8.3 Baggeren waterganq Warten 68.442 5.9.3 Baggeren waterqanq Werqea 45.783 5.11.3 Baggeren watergang Jirnsum 23.528 5.12.4 Baggeren waterganq Nes 31.808 5.14.3 Baggeren waterganq Reduzum 58.967 5.5.3 Baggeren watergang nw. begraafDl Aldeboarn 33.004 5.13.3 Baggeren watergang Akkrum 43.881 Subtotaal baggeren 497.168 Onderhoud 5.12.1 Kappen bomen begraafplaats Nes 3.119 5.12.2 Opnieuw stellen van banden begraafpl Nes 3.108 5.5.2 Uitmaaien bosplantsoen nw beqraafpl Aldeboarn 1.579 Dunnen bosplantsoen nw beqraafol Aldeboarn 5.5.2 0-6 jaar 789 5.5.2 6-12 jaar 395 5.5.2 12-18 jaar 247 5.6.1 Schilderen hekwerk oude begraafplaats Aldeboarn 1.714 5.3 Schilderen publicatieborden 4.189 5.13 Uitmaaien bosplantsoen uitbr Akkrum groot 701 Dunnen bosplantsoen uitbr. Akkrum qroot 5.13 3-6 jaar 350 5.13 3-12 jaar 175 5.13 Jitmaaien bosplantsoen uitbr Akkrum boswetcomp 1.013 5.13 Dunnen bosplantsoen uitbr. Akkrum boswetcomp 5.13 C )-6 jaar 506 5.13 5-12 jaar 253 5.13 Schilderen toegangshek Akkrum qroot 1.190 5.11 1 Jitmaaien bosplantsoen uitbreiding Jirnsum 38 C kinnen bosplantsoen uitbr. Jirnsum 5.11 0 -6 jaar 76 5.11 6 -12 jaar 19 5.11 2-18 jaar 12 5.9.2 B egeleidingssnoei bomen uitbr Werqea (179 ronde) 179 S ubtotaal onderhoud 19.652

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 63