Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, De raad van de gemeente Boarnsterhim, de 9riffier' de voorzitter. drs. M. Frensel mr. P. Schadd-de Boer Pagina 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 70