aangepast aan het duale stelsel. Dit heeft tot gevolg dat de begraafplaatsenverordening gesplitst is in: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen; Beleidsregels op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen. 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 73