Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, 26 juni 2007 De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de voorzitter, drs. M. Frensel mr. P. Schadd-de Boer Kopie aan: bop(db) Pagina 5

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 81