M BOARNSTERHIM gemeente Archief: Alexander Tuinhout Riedsgearkomste 1 maart 2011 voorblad raadsstukken/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2011 | | pagina 1