BOARNSTERHIM gemeente ^7 Archief: Alexander Tuinhout Riedsgearkomste 12 july 2011 voorblad raadsstukken/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2011 | | pagina 1