BOARNSTERHIM gemeente Riedsgearkomste i novimber 2011 Archief: Fred Oosterhuis voorblad raadsstukken.doc/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2011 | | pagina 1