gemeente BOARNSTERHIM Riedsgearkomste 29 novimber 2011 Archief: Fred Oosterhuis voorblad raadsstukken/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2011 | | pagina 1