BOARNSTERHIM Riedsgearkomste 20 desimber 2011 gemeente Archief: Fred Oosterhuis voorblad raadsstukken.doc/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2011 | | pagina 1