Pagina 4 Communicatie Niet van toepassing. Bijlagen Niet van toepassing. Vertrouwelijk ter inzage 1. Begrotingswijziging; 2. Brief gemeente Leeuwarden over de voortgang in de aanleg van de Sloepenroute; 3. Brief gemeente Leeuwarden over de verkeerssituatie; 4. Notitie van de Grontmij over de verkeerssituatie; 5. Tekening van het voorlopige ontwerp van de brug d.d. 25 oktober 2012; 6. Vergelijking route via zuidelijke deel van de Ringvaart versus het noordelijke deel incl. tekeningen. Besluit: conform voorstel afwijkend te weten: Grou, De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de voorzitter, A.G.M. Rutten T. Baas 4/4 3 02 advies vervangen brug Eagum.doc/4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 16