Bijlage C Normenkader 2012 In dit overzicht staat alle wet- en regelgeving per onderwerp opgesomd over het jaar 2012, vanuit de actuele Excel-registratie van de Wet- en Regelgeving Boarnsterhim (WRB). De reden dat sommige beleidsstukken verordeningen dubbel voorkomen in de lijst is dat ze betrekking hebben op meerdere onderwerpen. 3 04 Bylage Controleprotocol 2012.docx -10 van 10-AO/IC

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 31