Pagina 8 Bijlagen Collegevoorstel prognose personeelslasten en inhuur derden 2012; (voor raadsleden bijgevoegd) Collegevoorstel sanering activa; (voor raadsleden bijgevoegd) Collegevoorstel herontwikkeling schoollocaties (voor raadsleden bijgevoegd) Begrotingswijziging. Ter inzage Collegevoorstel prognose personeelslasten en inhuur derden 2012; Collegevoorstel sanering activa; Collegevoorstel herontwikkeling schoollocaties Begrotingswijziging. Bestuit: conform voorstel afwijkend te weten: Grou, De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de voorzitter, A.G.M. Rutten T. Baas

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 43