Ri 1 r»rri i r i Pagina 10 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 Ontwikkeling resultaat structureel incidenteel structureel incidenteel structureel incidenteel structureel incidenteel structureel incidenteel Primitieve begroting 614.574 -245.305 537.050 -47.144 694.236 -66.326 141.572 -20.000 141.572 -20.000 Door de provincie goedgekeurde wijzigingen: - 2012001: Aanwending bestemm.res. Bovenwijkse voorzieningen -2012002: Investerringskredieten programmabegroting 2012 - 2012003: Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016 2.469 4.397 21.112 29.220 i - 2012004: Verwerking rapport artikel 12 2011 -10.600 -10.600 -10.600 -10.600 -10.600 - 2012005: Wijziging tarieven OZB 2012 - 2012006: Budgetoverheveling van 2011 naar 2012 121.000 121.000 -337.999 -274.027 -210.857 -103.528 - 2012008: Aanleg P&R terrein Grou-Jimsum -2012009: Herziening grondexploitaties - 2012010: Voorjaarsnota excl par 8 (124) -174.000 15.725 161.574 -55 564 -38.849 -37.767 43.866 93.431 57.224 - 2012010: Voorjaarsnota par 8 (125) 95.743 145.3311 155.736 -98.474 152.57b - 2012011: Begraven en begraafplaatsen -4.835 6.907 122.253 122.015 121.777 - 2012012: Vervanging Sylsbrêge en recreatieve voorzieningen Jirnsum Subtotaal 247.173 -179.869 168.555 12.227 639.091 -66.326 213.935 -20.000 289.766: -20.000 Door de raad goedgekeurde wijzigingen (in behandeling bij de provincie): - 2012013 Najaarsnota 2012 198.570 1.066.025; 198.570 198.570 198.570 198.570 Saldo tot en met de laatste wijziging 445.743 886.156 367.125 12.227 837.661 -66.326 412.505 -20.000 488.336 -20.000 Resultaat deze wijziging -1.450.363 r Sf V- Geraamd begrotingsresultaat inclusief deze wijziging 445.743 -564.207 367.125 12.227 837.661 -66.326 412.505 -20.000 488.336 -20.000 Nk. 445.743 367.125 837.661 412.505 488.336 Saldo geraamd begrotingsresultaat -118.464 379.352 771.335 392.505 468.336 Gekapitaliserde algemene uitkering: I I I j - Sanenng algemene reserve rapport artikel 12 2010 - Sanering achterstallig onderhoud wegen rapport artikel 12 2010 i - Sanering achterstallig onderhoud gebouwen rapport artikel 12 2010 - Sanering achterstallig onderhoud baggeren rapport artikel 12 2011 1.125.361 1.125.361 1.125.361 i - Sanering algemene reserve rapport artikel 12 2011 2.029.023 2.029.023 2.029.023 i j— -3.154.384 Saldo relevant tekort -3.272.848 -2.775.032 -2.383.049 3 05 raadsvoorstel slotwijziging begroting 2012.doc/10 ÏÖTïi

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 45