Pagina 3 Bijlagen Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen. Ter inzage Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen. Besluit: conform voorstel afwijkend te weten: Grou, De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de voorzitter, A.G.M. Rutten T. Baas 3/3 Voorstel ozb gemiddelde tarief herindelingpartners - i.o. uitkomst herwaardering/3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 50