Pagina 2 4. Deze verordening kan worden aangehaald als "eerste wijzigingsverordening onroerende zaak belastingen 2013". Grou, december 201 2 De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, A.G.M. Rutten j Baas Kopie aan: odjb 3 07 ByLage Onroerende-zaakbelastingen 2013 dec.doc/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 52