Bijlagen Tarievenbesluit verhuur grond en/of water behorende bij een woonark en/of woonschip met een permanente woonbestemming 2013. Ter inzage Tarievenbesluit verhuur grond en/of water behorende bij een woonark en/of woonschip met een permanente woonbestemming 2013. Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, 18 december 2012. De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de voorzitter, A.G.M. Rutten T. Baas Kopie aan: bp (rr) Pagina 4 BPRR 1212 raadsvoorstel inzake huurprijzen woonarken met permanente woonbestemming 2013 04 12 2013 4 4/4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 68