4. Dit besluit kan worden aangehaald als "Tarievenbesluit verhuur water, oever en grond behorende bij een woonark en/of woonschip met permanente woonbestemming 2013". Grou, 18 december 2012. De raad voornoemd, De griffier, De voorzitter, A.G.M. Rutten T. Baas Pagina 2 BPRR 1212 4 02 memo verhhurtarieven 2013 04 12 2012.doe/ 12

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 70