BOARNSTERHIM gemeente Riedsgearkomste 21 maaie 2013 Archief: Fred Oosterhuis voorblad raadsstukken.doc/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 1