Naast bovengenoemde gemeenschappelijke regelingen neemt de gemeente Boarnsterhim ook nog deel aan d volgende samenwerkingsverbanden: - Bestuurlijk Overleg Stadsregio Leeuwarden (BOSL) Gemeente Leeuwarden - Gebiedsplatform Noardwest Fryslan Gemeente Leeuwarden - Overlegorgaan Nationaal Park Aide Feanen Geen Bij al deze samenwerkingsverbanden zal de gemeente Leeuwarden ons aandeel overnemen en/of onze plek innemen zonder dat een van de andere herindelingsgemeenten toe zal treden. Aandeelhouderschappen: Naast bovengenoemde gemeenschappelijke regelingen/samenwerkingsverbanden is de gemeente Boarnster him aandeelhouder in een aantal naamloze vennootschappen. Het betreft: Attero Holding NV Bank Nederlandse Gemeenten NV Afvalsturing Fryslan NV (Omrin) Enexis Holding N.V. Publiek Belang Electriciteitsproductie N.V. CBL Vennootschap BV Claim Staat Vennootschap BV Vordering op Enexis BV Verkoop Vennootschap BV Herstructurering Boarnsterhim BV De werkgroep financiën met deelnemers uit alle herindelingsgemeenten buigt zich over een ponds-pönds ge lijke verdeling van bovenstaande aandelen. Daarbij kan echter ook afgesproken worden dat sommige gemeen ten naar keuze in plaats van aandelen een bedrag ineens krijgen. De Herstructurering Boarnsterhim BV wordt vóór 1 januari 2014 geliquideerd. Lidmaatschap van Verenigingen: - Lid van de Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in Noord Nederland binnen Enexis Holding N.V. cum annexis (VEGANN) - Lid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten - Lid van de Vereniging van Friese Gemeenten Het lidmaatschap van bovenstaande verenigingen is bij brieven van 20 december 2012 per 1 januari 2014 op gezegd. Bemoeienis met stichtingen: - Openbare Verlichting Stichting OV Fryslan Gemeente Leeuwarden Gemeente Heerenveen Gemeente De Friese Meren (i.o.) Gemeente Sódwest Fryslan - Stichting Essent Sustainability Development

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 13